Kontakt os​

1415813447_27_phone-128

Ring nu

62 66 13 10​

1415813434_mail-2

Send en mail til

info@vantingevvs.dk

​Persondatapolitik for kunder og samarbejdspartnere i Vantinge VVS

Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” - 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.

1. DATA-ANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

VANTINGE VVS ApS

CVR-nr.: 32556043

BLÅKILDEVEJ 1B, VANTINGE

5750 RINGE

DENMARK

E-mailadresse: info@vantingevvs.dk

Telefonnummer: +45 62661310

2. FORMÅL - BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR-nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kontonummer mv., som vi behandler.

Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR-nr. og oplysninger om straffe-lovsovertrædelser kan også blive behandlet.

b) Følsomme personoplysninger: I visse tilfælde kan vi behandle personfølsomme oplysninger.

4. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

a) For at kunne opfylde vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.

b) For at kunne overholde gældende lovgivning.

c) Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.

d) Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.

5. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 2 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted. Såfremt du ønsker oplysningerne slettet straks efter kunde-/samarbejdsforholdets ophør, skal du give Vantinge VVS ApS skriftlig meddelelse herom.

6. KILDER

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

  • Direkte fra dig
  • Relevante samarbejdspartnere: f.eks. offentlige myndigheder, CVR-register, OIS, Krak og lign.

7. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan efter konkret aftale med dig, videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores kunde-/samarbejdsrelation, f.eks. offentlige myndigheder ved anmeldelse af gaskedelinstallation og leverandører ved produktanmeldelse i forbindelse med garantiordninger.

8. DINE RETTIGHEDER

  • Du har følgende rettigheder:
  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelses-tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Vantinge VVS ApS på følgende e-mail: info@vantingevvs.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 14. oktober 2020.

VANTINGE VVS ApS

​​

​Nyheder

Få tilskud til varmepumpe
Den nye Bygningspulje er åben NU - efter først-til-mølle princippet.
Læs hele nyheden

Adresse​

Vantinge VVS ApS

Blåkildevej 1 B • 5750 Ringe, Fyn
​Telefonnr.: 62 66 13 10

E-mail: info@vantingevvs.dk

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Vi er medlem af